Brahe daghem

Kindergarten

daghem finns i Braheskola men har också en filial i Hirvensalo

Djupdikesvägen 27
Djupdikesvägen 27
20810 Åbo

Karola Kojo
040 647 3576
karola.kojo@turku.fi
www.turku.fi/sv/kontor/braheskolan