Den östra svenskspråkiga dagvårdsenheten

Kindergarten

Kuratorsstigen 7
20540 Åbo

Gun Björkell
050-432 3689
gun.bjorkell@turku.fi
https://blog.edu.turku.fi/kuratorsstigensdve/