Björneborgs svenska samskola (1-6)

Basic education grades 1-6

Otavankatu 16
28100 Björneborg

Rektor för lågstadiet: Patrik Grannas
02-634 8800
patrik.grannas@bjss.fi
http://www.bjss.fi