Grännäs skola

Basic education grades 1-6

Grännäsvägen 6
07450 Vålax

Pamela Bäckman
040-4899569
grannas.skola@porvoo.fi
http://peda.net/veraja/porvoo/grannasskola