Kvaba eftis

Morning and afternoon acitivities

Kvarnbackens Hem och Skola r.f.

Fungerar våren 2017 i Konstskolan i Borgå, Brunnsgatan 40 06100 Borgå

Kvarnbergsgatan 18
06100 Borgå

Åsa Kuntsi
044-551 8989
kvabaeftis@gmail.com
http://kvarnbacken.hemochskola.fi/eftis/