Kvaba eftis

Morning and afternoon acitivities

Kvarnbackens Hem och Skola r.f.

Kvarnbergsgatan 18
06100 Borgå

040-152 0417
kvabaeftis@gmail.com
http://kvarnbacken.hemochskola.fi/eftis/