Tallberga daghem

Kindergarten

Bilingual

Hansavägen 11
06150 Borgå

Maria Johansson
040-559 9804
maria.johansson@porvoo.fi
https://peda.net/porvoo-borg%C3%A5/vtis/pd/mptd