Finno daghem och förskola

Kindergarten, Pre-schools

Kindergarten and pre-school

Finländarvägen 4
PB 3441, 02070 Esbo stad
02270 Esbo

Gertrud Eriksson
046-877 3146
gertrud.eriksson@esbo.fi
http://www.esbo.fi/sv-FI/Utbildning_och_fostran/Smabarnspedagogik/Kommunal_dagvard/Esboviken/Finno_daghem_och_forskola(3204)