Mattby svenska lekskola

Private daycare

Garantiföreningen för Mattby svenska lekskola r.f.

Tillfälligt verksam i Gäddviks allaktivitetshus, Toppelundsvägen 13, 02170 Esbo under verksamhetsperioden 2019-2020 pga saneringsarbeten på Mattgårdsvägen.

Mattgårdsvägen 6
02230 Esbo

Tina Klärck
09-803 2629
044-404 40 97
mattbylekskola@pp.inet.fi
http://www.mattbylekskola.fi