Rödskogs skola

Basic education grades 1-6

Grundläggande utbildning åk 1-4

Snettansvägen 41
PB 94303, 02070 Esbo stad
02940 Esbo

Agneta Torsell
09-8163 2670
050-358 2397
agneta.torsell@esbo.fi
http://www.espoo.fi/sv-FI/Barndagvard_och_utbildning/Grundlaggande_utbildning/Skolor/Rodskogs_skola_ak_14