Storängens skola åk 1-6

Basic education grades 1-9

Storängens skola är en sammanhållen grundskola med årskurserna 1-9

Rektorsgränden 4
PB 36305, 02070 Esbo stad
02360 Esbo

Ellinor Hellman
Ellinor.Hellman@esbo.fi
http://www.esbo.fi/storangensskola