Förberedande undervisning i Grankulla

Preparing for basic education

Organized according to demand. Contact Anders Rosenqvist, Granhultsskolan (1-6), or Catharina Sunesdotter, Hagelstamska skolan (7-9).

anders.rosenqvist@edu.grankulla.fi, 09-505 6325

catharina.sunesdotter@edu.grankulla.fi, 09-505 6305