Bilingual

Kindergarten

Dagvårdschef Birgitta Mannström tfn 040-159 5180, e-post: birgitta.mannstrom@hanko.fi

Basic education grades 1-6

Bildningschef Karl-Erik Gustafsson, tfn 019-220 3600, e-post: karl-erik.gustafsson@hanko.fi

Basic education grades 1-9

Morning and afternoon acitivities

Dagvårdschef Birgitta Mannström, tfn 040-159 5180, e-post: birgitta.mannstrom@hanko.fi

Basic education grades 7-9

Bildningschef Karl-Erik Gustafsson, tfn 019-220 3600, e-post: karl-erik.gustafsson@hanko.fi

General upper secondary schools

Preparing for basic education