Förberedande undervisning i Hangö

Preparing for basic education

No preperatory education in swedish.