Gruppfamiljedaghemmet Stjärnan

Kindergarten

Gruppfamiljedaghem

Margaretastigen 1 C
PB 81358, 00099 Helsingfors stad
00810 Helsingfors

09-3104 6871
040-334 7486
stjarnan@hel.fi
http://www.hel.fi/www/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/delta/kontakt/sok-verksamhetsstallen/toimipistekuvaus?id=3852