Daghemmet Lekstugan

Kindergarten

Lekgränden 5 C
PB 94310, 00099 Helsingfors stad
00940 Helsingfors

Timo Salo
09-310 42 046
09-310 44 875
pk.lekstugan@hel.fi
https://www.hel.fi/helsinki/sv/dagvard-och-utbildning/dagvord/dagvord/svenska-daghem/dh-lekstugan