Vestanlidgårdens eftis

Morning and afternoon acitivities

Jakobstads svenska församling

Bojvägen 14
68620 Jakobstad

Anna-Lena Lönnqvist
040-310 0419
040-868 7167
anna-lena.lonnqvist@evl.fi