Yrkesakademin i Österbotten, enheten Köpmansgatan

Vocational training institutions

Köpmansgatan 10
68600 Jakobstad

06-324 2000
http://www.yrkesakademin.fi