Yrkesakademin i Österbotten, enheten Sofiedahlsgatan

Vocational training institutions

Sofiedahlsgatan 20
68600 Jakobstad

06-324 2000
http://www.yrkesakademin.fi