Vittsar skolas eftis

Morning and afternoon acitivities

Folkhälsan i Karleby r.f.

Gamla Uleåvägen 144
67410 Karleby

Marina Sjöstrand
06-830 1479
marina.sjostrand@pp.kpnet.fi
http://www.folkhalsan.fi/sv/startsida/Data/Regioner/Osterbotten/Karleby/Aktiviteter/Eftis/Vittsar-skola-eftis/