Västanfjärds skola

Basic education grades 1-6

Bodängsvägen 11 c
25840 Nivelax

Nina Knuts
02 4260 349
nina.knuts@kimitoon.fi
https://peda.net/kemionsaari/koulut/v%C3%A4stanfj%C3%A4rdsskola