Basic education grades 1-6

Bildningschef för skolväsendet i Kristinestad, Maarit Söderlund, tfn 040-556 5733, maarit.soderlund@krs.fi

Morning and afternoon acitivities

Barnomsorgschef Annika Heikkilä, annika.heikkila@krs.fi

Basic education grades 7-9

Bildningschef för skolväsendet i Kristinestad, Maarit Söderlund, tfn 040-556 5733, maarit.soderlund@krs.fi

General upper secondary schools

Folk high-schools

Preparing for basic education