Winellska skolans eftis

Morning and afternoon acitivities

Upprätthålls av Kyrkslätt kommun

Gesterbybågen 3, B-byggnaden
02400 Kyrkslätt

Mia Bollström, Therese Mannila
050-413 7432
mia.bollstrom@kirkkonummi.fi
http://www.kyrkslatt.fi/prime194_sv/prime102_sv.aspx