Kindergarten

Chef för småbarnsfostran Kerstin Perttilä, tfn: 019-510 8698 förnamn.efternamn@lapinjarvi.fi www.lapinjarvi.fi

Basic education grades 1-6

Morning and afternoon acitivities

Preparing for basic education