Förberedande undervisning i Larsmo

Preparing for basic education

Four groups in the region: Kållby-Heimbacka, Lagmans, Terjärv, Oxhamn.