Bilingual

Basic education grades 1-6

Direktör för centralen för bildning och välfärd: Kirsi Kinnunen tfn: 0440 555 250 e-post: kirsi.kinnunen@loviisa.fi

Basic education grades 7-9

Direktör för centralen för bildning och välfärd: Kirsi Kinnunen tfn: 0440 555 250 e-post: kirsi.kinnunen@loviisa.fi

General upper secondary schools

Music schools

Preparing for basic education