Hembacka daghem

Kindergarten

Också morgonvård för skolbarn åk 1-2 och lekverksamhet tre dagar i veckan.

Backgärdavägen 1
07880 Liljendal

Sofia Lindstedt
019-555 440
sofia.lindstedt@loviisa.fi