Lovisa svenska församlings eftis

Morning and afternoon acitivities

Östra tullgatan 6
07900 Lovisa

Linda Haapalainen
044-7229210
linda.haapalainen@evl.fi