Bergö daghems eftis och förskola

Pre-schools, Morning and afternoon acitivities

Bergö Nyvägen 43 b 3
66220 Bergö

Nina-Maria Enholm
050-3616 754
bergo.daghem@malax.fi
http://www.malax.fi/sv/barndagvard/forskola_2.html