Förberedande undervisning i Malax

Preparing for basic education

Three classes in the region: Petalax skola, Korsnäs skola and Mosebackens skola. No groups in Kristinestad or Kaskö.