Gruppfamiljedaghem Solrosen

Kindergarten

Byåkersvägen 5 H 39
66100 Malax

Ann-Caroline Hemming
050 5602041
solrosen@malax.fi