Pjelax förskola

Pre-schools

Pjelaxvägen 1
64250 Pjelax

Monica Forsström
040-1600920
040-1600690
pjelax.forskola@narpes.fi
https://www.narpes.fi/sv/smabarnspedagogik-och-utbildning/grundlaggande-utbildning/forskola