Västra Närpes skola

Basic education grades 1-6

Norrnäsvägen 34
64530 Norrnäs

Peter Hällbacka
040-160 0658
050-444 0774
vns@narpes.fi
http://www.narpes.fi/sv/invanare/barn-utbildning/grundlaggande-utbildning/ak-1-6