Seurakuntaopisto Kredu campus

Vocational training institutions

  • Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning
  • Yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning
  • Specialyrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning
  • Yrkesexamen i församlings- och begravningsservice

 

Seminariegatan 19
66900 Nykarleby

Utbildningschef Marianne Asplund
044-768 4428
marianne.asplund@kredu.fi
http://www.seurakuntaopisto.fi/utbildningar/