Specialklassen i Munsala skola

Basic education grades 1-6

Norra Munsalavägen 32 A
66950 Munsala

Towa Forsbacka
06-7856 446
towa.forsbacka@nykarleby.fi