Daghemmet Villa Kamomilla

Kindergarten

Tvåspråkigt skiftesdaghem

Rödjevägen 22
21600 Pargas

Monika Karlsson
0505333478
http://www.pargas.fi/daghem-villa-kamomilla