Kyrkekan förskola och eftis

Pre-schools, Morning and afternoon acitivities

Skolhusvägen 31
68600 Jakobstad

Ann-Sofie Melin
06-785 0539
044-556 7701
kyrkekan@pedersore.fi
http://www.pedersore.fi