Pyttis svenska skola

Pre-schools, Basic education grades 1-6, Morning and afternoon acitivities

Kyrkvägen 448
49240 Svartbäck

Harriet Sillanpää (Sari Hakulinen)
040 7104 704, 044 7676 640
040 7104 705 (förskolan och eftis)
pyttis_svenska_skola@pyhtaa.fi
http://www.pyttissvenskaskola.com/