Pojo kyrkoby skola

Basic education grades 1-6

Hanna Gardbergsvägen 1
10420 Skuru

Johanna Westerlund
019-289 3697
johanna.westerlund@raseborg.fi
http://www.edu.raseborg.fi/pojokyrkobyskola