Kindergarten

Daghemsföreståndare Thua Vanhanen tel. 044 - 7787 912 thua.vanhanen@salo.fi

Pre-schools

Basic education grades 1-6