Norra Paipis skola

Basic education grades 1-6

Paipisvägen 1098
04170 Paipis

Maria Udd
09-2353 7220
maria.udd@sibbo.fi
http://www.sipoo.fi/se/service/utbildningstjanster/grundlaggande_undervisning/norra_paipis_skola