Svenska Barndaghemmet i Tammerfors

Private daycare, Pre-schools

Också för finskspråkiga barn som vill lära sig svenska.

Mariankatu 41
33200 Tammerfors

Maria Välimäki
040-588 9884 (föreståndare)
050-359 3234 (kansli)
kansli@barndaghemmet.fi
http://barndaghemmet.fi/