Träskända daghem

Private daycare, Morning and afternoon acitivities

Folkhälsan föreningen i Träskända rf.

Puistotie 34
04420 Träskända

044-788 1059
Bodil.MK@folkhalsan.fi
https://www.folkhalsan.fi/barn/foraldrar/daghem/folkhalsans-daghem-i-traskanda/