Kindergarten

Chef för småbarnspedagogik, Lena Karlsson, tfn 040 5528929, e-post: lena.karlsson@vantaa.fi

Basic education grades 1-6

Direktör för det svenskspråkiga resultatområdet Anders Vikström, e-post: anders.vikstrom@vantaa.fi

Morning and afternoon acitivities

Planerare för utbildning Mia Eriksson-Pulkkinen, tfn 050-312 4426, e-post: mia.eriksson-pulkkinen@vantaa.fi

Basic education grades 7-9

Direktör för det svenskspråkiga resultatområdet Anders Vikström, e-post: anders.vikstrom@vantaa.fi

General upper secondary schools

Music schools

Preparing for basic education