Keskuskoulu

Language immersion

Basic education grades 1-6

Rådhusgatan 39-43
65100 Vasa

Merja-Helena Kärkkäinen, Britt Kaskela-Nortamo
06-325 3231
040-730 5561
britt.kaskelanortamo@vaasa.fi
http://www.vaasa.fi/keskuskoulu