Vasa övningsskolas gymnasium

General upper secondary schools

International Baccalaureate

Skolhusgatan 31
65100 Vasa

Ulla Granfors
06-324 7610
ulla.granfors@abo.fi
http://www.vasa.abo.fi/vos