Yrkesakademin i Österbotten, enheten i Gamla Vasa

Vocational training institutions

Kungsgårdsvägen 30 A
65380 Vasa

06-324 2000
http://www.yrkesakademin.fi