Daghemmet Rödluvan

Kindergarten, Pre-schools

Morning activities

Särkimo 861
66640 Maxmo

Åsa Sjöberg
050-523 6333
050-462 6500
rodluvan@vora.fi
http://www.vora.fi/barn-och-utbildning/barnomsorg/daghem/