Förberedande undervisning i Vörå

Preparing for basic education

One class in Tegengrenskolan.