Åbo yrkesinstitut

Toisen asteen ammattikoulut

Studier på svenska inom enheten för handel och data

Klockringaregatan 9-11
20500 Åbo

Olli Pietilä
02-2633 3702
050-464 9318
olli.pietila@turku.fi
http://www.turkuai.fi