Svenska dagvårdsenheten i Centrum

Päiväkoti

Skolgatan 10
20100 Åbo

Nina Borgström
040-5839 636
nina.borgstrom@turku.fi
http://blog.edu.turku.fi/centrumssvenskadve